Scroll to top

FAQ czyli najczęściej zadawane pytania

Co należy zrobić, aby wziąć udział w pierwszych zajęciach?

Wystarczy przynajmniej dzień przed planowanym przybyciem na trening zapowiedzieć się u trenerów klubowych (dane dostępne w stopce i poprzez klubowe social media). Pierwsze zajęcia są bezpłatne, aby kandydat na członka klubu miał szansę zapoznania się z dyscypliną i sprawdzenia czy organizacja zajęć oraz kadra szkoleniowa odpowiadają potrzebom. Następnie aby móc regularnie uczestniczyć w treningach należy przystąpić do klubu poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej, na której podstawie zarząd klubu przyjmuje kandydata do klubu.

W jakim wieku można trenować łucznictwo?

Wiek minimalny w naszym klubie to około 10 lat w zależności od rozwoju dziecka i umiejętności podporządkowania się poleceniom trenerów i zasadom bezpieczeństwa. Istnieje możliwość ,aby młodsze dzieci brały udział w treningach. W przypadku dzieci poniżej minimalnego wieku jest wymagana obecność rodzica podczas zajęć, który będzie odpowiedzialny za zachowanie dziecka, w tym podporządkowywanie się zasadom panującym podczas treningów. Co do górnej granicy wieku – takowej nie ma.

Jakie są koszty członkostwa w klubie i opłaty za treningi?

Nie pobieramy opłat za uczestnictwo w zajęciach, a jedynie składki członkowskie w wysokości 150 zł / msc. Obowiązek uiszczania składek członkowskich jest niezależny od frekwencji podczas zajęć. Opłacana składka członkowska upoważnia do korzystania z zajęć i sprzętu klubowego.

Czy klub zapewnia sprzęt, czy muszę go sam zakupić?

Nasz klub zapewnia sprzęt dla zawodników dla początkujących. Własny sprzęt nie jest wymagany, jednak z nabywaniem praktyki warto nabyć swój zestaw strzał, akcesoria jak kołczan i ochraniacze. Z czasem (po konsultacji z trenerami) warto zainwestować swój zestaw łuczniczy dla bardziej zaawansowanych, który pozwoli na uzyskiwanie lepszych skupień. Staramy się w miarę naszych możliwości inwestować w dzieci i młodzież, jednak nasze środki są ograniczone.

Czy strzelacie z łuków tradycyjnych, sportowych, a może z bloczkowych?

Nasz klub specjalizuje się w łucznictwie tarczowym we wszystkich kategoriach sprzętowych (łuk olimpijski, łuk bloczkowy, łuk barebow), jednak nie ograniczamy się jedynie do niego. Podczas zajęć można strzelać również z własnych łuków tradycyjnych różnego typu.

Jakie są godziny treningów i ile razy w tygodniu są one organizowane?

Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie klubu w zakładce „Treningi” (Kliknij, aby otworzyć).

Jakie są procedury w przypadku złej pogody lub innych nieprzewidzianych okoliczności?

W przypadku złej pogody nie zawsze odwołujemy treningi. W większości przypadków treningi odbywają się normalnie, jeżeli natomiast warunki pogodowe będą sporym utrudnieniem do przeprowadzenia treningu np. burza, potężna ulewa. Wtedy informujemy, że trening w danym dniu się nie odbędzie zazwyczaj za pośrednictwem social mediów i grupy mailingowej dla klubowiczów.

Jakie są kwalifikacje i doświadczenie trenerów?

Głównym trenerem w UKS Luks jest Kasper Helbin (link do Wikipedii, link do FB) posiadający dyplom trenera PZŁucz, swego czasu czołowy zawodnik łucznictwa w kraju, medalista Mistrzostw Europy Juniorów, multimedalista Mistrzostw Polski, wieloletni reprezentant Polski, w tym na zawodach rangi Mistrzostw Świata, absolwent AWF Wrocław, aktualnie zaangażowany w szkolenie centralne Polskiego Związku Łuczniczego. Funkcję trenera w UKS Luks sprawuje również Michał Ochrombel (link do FB) posiadający dyplom trenera PZŁucz, jest on wieloletnim członkiem kadry narodowej oraz kilkukrotnym medalistą Mistrzostw Polski w łucznictwie olimpijskim. Cała kadra trenerska posiada uprawnienia do pracy z dziećmi.
W klubie cały czas rozwijamy kolejne pokolenia trenerów szkoląc bardziej doświadczonych zawodników metody pracy z zawodnikiem oraz przekazując wiedzę z zakresu łucznictwa, psychologii i treningu.

Czy są dostępne zajęcia indywidualne?

Zajęcia indywidualne są możliwe pod warunkiem dostępności trenerów. Ich koszt jest ustalany indywidualnie z trenerami.

Czy są dostępne programy letnie lub obozy łucznicze? Czy w wakacje treningi są organizowane?

Owszem! Staramy się organizować 2 razy w roku zgrupowania, czyli obóz letni i obóz zimowy. Są one elementem procesu szkoleniowego zawodników. W wakacje trenujemy regularnie (poza wyjazdem na obóz). Jedyna przerwa w treningach niewynikająca z wyjazdu na zgrupowania jest w 2. połowie października i wynika ona z przerwy między sezonem letnim i halowym.

Czy klub organizuje zawody lub uczestniczy w nich?

UKS Luks od wielu lat uczestniczy w przeróżnych zawodach łuczniczych począwszy od zawodów okręgowych na terenie Dolnego Śląska kończąc na arenie międzynarodowej w Run-archery. Jedynie od zaangażowania zawodników i osiąganych przez nich wyników zależy czy udadzą się wraz z reprezentacją Polski na zawody o randze Mistrzostw Europy, Świata bądź Igrzyska Olimpijskie. W przyszłości, kiedy zbudujemy już własną infrastrukturę łuczniczą, mamy w planach organizować zawody na poziomie ogólnopolskim. Umożliwiamy rywalizację w każdej kategorii sprzętowej sportowego łucznictwa tarczowego.