Scroll to top

Ogłoszenie z dn. 25 września 2023

Na podstawie §16., §17., §21., §22., §23. i §26. statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu.

I termin NWZ ustala się na 17:20 w dniu 9. października 2023 r.
II termin NWZ ustala się na 17:30 w dniu 9. października 2023 r.

Miejsce NWZ ustala się na Centrum Łucznictwa Tradycyjnego przy ul. Osobowickiej 109 we Wrocławiu.
Walne Zebranie będzie miało charakter konsultacyjny i nie ma na celu podejmowanie decyzji bądź uchwał, a przeprowadzenie dyskusji i zapoznanie się z opinią członków klubu przez Zarząd.

Walne Zebranie członków klubu jest najważniejszym organem w stowarzyszeniu, jego najwyższą władzą. Walne tworzą wszyscy jego członkowie zebrani w określonym czasie i w określonym miejscu. Nadzwyczajne Walne Zebranie debatuje jedynie nad sprawami, które zostały ujęte w jego ogłoszeniu.