Scroll to top

Ogłoszenie z dn. 5 czerwca 2023 r.

Na podstawie §18. i §20. statutu UKS Luks zarząd klubu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie.

Termin ZWZ:
I termin — 19 czerwca 17:30
II termin — 19 czerwca 18:00
Lokalizacja: Centrum Łucznictwa Tradycyjnego, Osobowicka 109, Wrocław

Proponowany harmonogram:
1. Wysłuchanie sprawozdania zarządu
2. Wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
4. Inne sprawy