Scroll to top

Na podstawie §16. i §19. statutu UKS Luks zarząd klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uchwalenia zmiany statutu oraz zgodnie z §36. statutu uchwaleniem składu organów statutowych klubu. Proponowany statut zostanie wkrótce udostępniony członkom klubu drogą mailową. Zgodnie z §19. statutu klubu do ważności uchwał NWZ wymagane jest obecność powyżej połowy członków uprawnionych do głosowania. Z tego powodu dla członków powyżej 16 lat obecność obligatoryjna.

Termin NWZ: 13 czerwca 17:30

Lokalizacja: Centrum Łucznictwa Tradycyjnego, Osobowicka 109, Wrocław

Na podstawie §16. i §18. statutu UKS Luks zarząd klubu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie.

1. termin ZWZ: 13 czerwca 18:00
2. termin ZWZ: 13 czerwca 18:30

Lokalizacja: Centrum Łucznictwa Tradycyjnego, Osobowicka 109, Wrocław

Proponowany harmonogram:
1. Wysłuchanie sprawozdania zarządu
2. Wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
4. Inne sprawy