Scroll to top

Ogłoszenie z dn. 15 czerwca 2023 r.

Na podstawie §18., §20., i §52 statutu UKS Luks zarząd oddziału UKS Luks Smolec zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie członków oddziału.

Termin ZWZ oddziału UKS Luks Smolec:
I termin — 29 czerwca 19:00
II termin — 29 czerwca 19:30
Lokalizacja: Zielona 1, 50-080 Smolec